gokverslaving

Wat doen casino’s tegen gokverslaving?

Geplaatst door

Op het moment dat je een online casino bezoekt dan krijg je een heleboel informatie te zien. Bovenin de voorpagina van de desbetreffende website krijg je natuurlijk allerlei mooie plaatjes te zien, net als een hele lijst met interessante spellen. Maar als je een stukje verder naar beneden kijkt dan kom je ook nog wat andere dingen tegen. Hieronder vallen meestal de logo’s van de ontwikkelaars die hun spellen hebben gemaakt, met daarnaast de overheidsinstituten van wie zij een online casino licentie hebben gehad. En in de meeste gevallen staan er ook nog een paar iconen die erop wijzen dat gokken alleen voor volwassenen is, plus verwijzingen naar hulpinstanties die zich bezighouden met het helpen en behandelen van gokverslaafden. Maar waarom staan die er eigenlijk? Waarom zet een casino allerlei verwijzingen naar instanties op haar website, welke puur en alleen bestaan om mensen van het gokken af te helpen? Dat werkt ze toch alleen maar tegen? Dat klopt inderdaad, maar een online casino kan ook andere redenen hebben om iets te doen dan alleen maar geld verdienen. Om te beginnen kunnen ze natuurlijk besluiten om op een ethische manier te werk te gaan en mensen te waarschuwen tegen misbruik van hun producten. En verder zijn er ook nog andere redenen om spelers zo volledig mogelijk in te lichten over eventuele gevolgen van online gokken… Licentieverleners stellen namelijk een heleboel eisen aan online casino’s, onder het mom van ‘responsible gaming.’ Simpel gezegd betekent dat dat aanbieders van kansspelen een behoorlijk aantal maatregelen moeten treffen om gokverslaving tegen te gaan en om gepast te reageren op bestaande gevallen van gokverslaving.

Preventieve maatregelen die getroffen worden

Een speler bij een online casino bepaalt natuurlijk zelf wat hij wel of niet doet. De keuze ligt uiteindelijk bij de gokker, maar dat betekent niet dat ze niet geholpen moeten worden. Online casino’s worden daarom veelal verplicht om bepaalde preventieve maatregelen te treffen tegen gokverslaving. Allereerst zijn dat opties en instellingen die toegankelijk worden gemaakt voor geregistreerde spelers. Zij kunnen bijvoorbeeld allerlei verschillende soorten limieten instellen, welke gebruikt kunnen worden om de gewoonte binnen de perken te houden. Op die manier kan je namelijk precies bepalen hoeveel tijd je wilt kunnen besteden bij een online casino in een bepaalde periode, en hetzelfde geldt voor de maximale hoeveelheid geld die je kunt storten, verliezen of inzetten. Is dat niet genoeg controle voor je? Dan kan je ook nog besluiten om je account tijdelijk te sluiten. Zo kan je bijvoorbeeld instellen dat je voor een bepaald aantal dagen, weken of zelfs maanden niet meer kunt inloggen. En als je bang bent dat je jezelf niet onder controle kunt houden en ergens anders gaat spelen, dan is er ook nog andere software welke je kunt gebruiken. Er zijn namelijk verschillende programma’s die er voor zorgen dat je geen casino’s meer kunt openen op een bepaald apparaat.

Het herkennen van gokverslaafde spelers

Er zijn dus een heleboel verschillende manieren om onverantwoordelijk speelgedrag tegen te gaan. Zo kan je limieten instellen of je account tijdelijk ontoegankelijk maken, maar dat is natuurlijk niet altijd genoeg. Spelers die echt last hebben van gokverslaving die zullen deze stappen namelijk niet zo snel ondernemen, wat betekent dat ze op een andere manier geholpen zullen moeten worden. Het probleem is alleen dat gokverslaafde spelers vaak helemaal niet geholpen willen worden. Het is daarom vaak aan het online casino om gokverslaafde spelers te herkennen, zodat ze hier vervolgens op een gepaste wijze op kunnen reageren. Geeft een persoon aan dat hij zijn spelgedrag niet langer in de hand heeft? Dan wordt diegene direct aangemerkt als gokverslaafde speler. Krijgt een online casino te horen dat iemand zijn persoonlijke levenssituatie op een bijzonder negatieve manier wordt beïnvloed vanwege zijn spelgedrag? Ook dan wordt hij aangemerkt als gokverslaafde speler. En hetzelfde gebeurt uiteraard wanneer een persoon zelf laat vallen dat er (mogelijk of zeker weten) sprake is van een verslaving. Op het moment dat iemand zodanig wordt aangemerkt, dan is een online casino natuurlijk verplicht om gepaste acties te ondernemen. Om te beginnen moeten ze alle toegang tot de spelersaccount weigeren, want je wilt natuurlijk niet dat iemand zich nog verder in de nesten werkt. Dit persoon wordt dan dus permanent de toegang ontzegd tot het casino en dat geldt tevens voor alle andere casino’s die eventueel deel uitmaken van hetzelfde moederbedrijf. Zo kan je bijvoorbeeld geen nieuwe account registreren bij All Irish Casino, wanneer je account net is gesloten bij All British Casino vanwege een gokverslaving. Maar toegang weigeren is natuurlijk niet genoeg. Zoals ik eerder al had opgemerkt zijn er verschillende verwijzingen naar gokhulporganisaties en deze zullen opnieuw worden gedeeld met spelers die in de problemen zitten.