Kansspelbelasting

Het is altijd jammer dat je een deel van je gewonnen prijs moet afdragen aan meneer de overheid. Het liefst zou je natuurlijk alles zelf houden. In Nederland geldt de Wet op Kansspelen die bepaalt dat de overheid een stuk inhoudt van jouw prijzengeld. Het ligt eraan hoeveel jij wint, en of je dat in Nederland wint of in het buitenland. In dit artikel leggen we alle verschillen uit. Het is aan te raden het goed te lezen zodat je problemen kan voorkomen.

Let op, In Nederland zijn er geen online casino´s gevestigd. Dat betekent dat belasting nooit automatisch wordt afgedragen. Jij bent zelf verantwoordelijk maandelijks aangifte te doen van bedragen die groter zijn dan €10.

Ik heb in Nederland een prijs gewonnen
Als je in Nederland een prijs hebt gewonnen van bij een kansspel of online casino, dan hoef jij je als speler nergens druk over te maken. De exploitant is namelijk wettelijk verplicht om de belasting af te dragen alvorens jou uit te betalen. Jij ontvangt dus altijd alleen maar het netto bedrag. Dat scheelt weer een hoop gedoe met formulieren invullen enzo.

Over prijzen van de volgende soorten kansspelen ben je verplicht kansspelbelasting te betalen:

  • Loterijen zoals krasloten, of de Staatsloterij;
  • Casino spellen zoals Roulette, Poker, of Blackjack;
  • Gokkasten in het café of in een gokhal;
  • Bingo´s en puzzels.

In Nederland geldt er een drempelbedrag van €449. Dit betekent dat je geen kansspelbelasting hoeft te betalen over gewonnen prijzen gelijk aan, of kleiner dan dit bedrag. Als jouw prijs wel hoger is, dan betaal jij belasting over de gehele prijs. Noch dit drempelbedrag, noch de hoogte van jouw inzet wordt in mindering gebracht. Er volgen twee voorbeelden om te illustreren wat dat betekent:

Stel je doet gezellig mee aan een bingoavond in het Holland Casino bij jou in de buurt. Je speelt een paar bingokaarten zonder succes, maar uiteindelijk win je de jackpot €600. In totaal gaf je €50 uit aan de bingokaarten. Omdat jouw winst hoger is dan het drempelbedrag draagt het Holland Casino 30,1% kansspelbelasting af aan de overheid. 30,1% x €600= €180,60. Zodoende betaalt het Holland Casino jou afgerond €420 uit. Jouw nettowinst van die middag Bingo is €420 – €50 = €370.

Stel je had een minder succesvolle middag. Althans je won nog steeds de jackpot van €600, maar het duurde veel langer om die te winnen. Stel je gaf geen €50 uit aan bingokaarten, maar €500. Ook in die situatie betaal je €180 kansspelbelasting. De overheid kijkt alleen naar het gewonnen bedrag, niet naar wat jij er instak. In dat geval maak jij dus een verlies van €420 – €500 = – €80.

Andere belastingen

Er is vaak ook nogal wat onduidelijkheid over eventuele andere belastingen zoals inkomstenbelasting. Gelukkig hoeft de gemiddelde speler zich niet druk te maken daarover. Want als je al kansspelbelasting hebt betaald, dan hoef je het niet alsnog als inkomstenbelasting (box 1) op te geven. Je hebt immers al belasting over deze bijzondere inkomsten betaald toen je het ontving.

Soms zijn er echter wel uitzonderingen. Mocht jouw vermogen na het in ontvangen nemen van deze prijs hoger zijn dan de drempelwaarde voor vermogens, dan moet je wel vermogensbelasting gaan betalen (box 3). Mocht je het bedrag willen schenken, of als het onderdeel wordt van een erfenis, dan gelden ook die specifieke belasting voorwaarden bij de overdracht.

Ik heb in het buitenland een prijs gewonnen
Als je in het buitenland een prijs wint bij een regulier en legaal kansspel dan moet je in Nederland daar ook kansspelbelasting over betalen. Maar dat gebeurt in dat geval niet automatisch. De winnaar is zelf verantwoordelijk deze belasting op te geven aan de belastingdienst in de maand dat het geld gewonnen is.

Ook hier geldt de drempelwaarde van €449. Als het gewonnen bedrag lager is, dan hoef je de belastingdienst niet in te lichten hierover. Als het wel hoger is, dan wordt het bedrag op dezelfde manier berekend als dat in Nederland het geval zou zijn. Houdt er dus rekening mee dat je bijna een derde van het gewonnen bedrag na thuiskomst kwijt bent aan de overheid.

Ik heb op het internet een prijs gewonnen
Omdat er nog geen online casino´s in Nederland gevestigd zijn, zijn prijzen die je bij online gokken wint dus altijd buitenlands. Toch is de regelgeving iets anders. Aangifte voor gewonnen prijzen bij online casino´s is al verplicht vanaf €10. Ook geldt er geen drempelwaarde van €449. Dus over alle gewonnen bedragen hoger dan een tientje ben jij verplicht kansspelbelasting te betalen.

Jij als speler bent hier zelf verantwoordelijk voor. Online casino´s betalen geen belasting aan de Nederlandse overheid. Het kan zijn dat zij wel belasting betalen aan hun lokale overheid of gaming autoriteit. Dat kan dus verwarring opleveren voor spelers, die soms in de veronderstelling zijn dat er wel al belasting betaald is. Nee dus, niet aan de Nederlandse overheid. En jij zelf bent wettelijk verplicht dit te doen.

Nieuwe wet op Kansspelen
De wetgeving voor fysieke casino´s en lotterijen bestaat al heel lang. Sinds de opkomst van de online casino´s is er dus veel onduidelijkheid ontstaan. De wet is aan het wijzigen, maar die wordt pas doorgevoerd in 2021. Tot die tijd is er volgens goed Neerlands gebruik een soort gedoogbeleid. In Nederland mogen er geen online casino´s gevestigd zijn, maar Nederlandse spelers mogen wel op buitenlandse online casino´s spelen. Het is overigens aan de gokker zelf om zijn winsten op te geven. De overheid kan dit niet zelf controleren.

Gelukkig wordt dit volgend jaar al opgelost als de overheid ongeveer 90 licenties gaat vrijgeven voor Nederlands online casino´s. Dan gaat ook voor die online casino´s gelden dat de belasting automatisch wordt afgedragen door de exploitant. Uiteraars kan je dan ook nog op buitenlandse casino´s spelen, en in die gevallen blijf jij als speler na de wetswijziging nog steeds verantwoordelijk voor het afdragen van de belasting.