eerste kamer gokken

Eerste Kamer besluit over online gokken

Geplaatst door

Het is eindelijk zo ver! Het wetsvoorstel was ingediend in 2014, hij werd aangenomen door de Tweede Kamer in 2016, en nu is hij ook aangenomen door de Eerste Kamer en de Staten-Generaal in 2019. We hebben vijf jaar moeten wachten, maar het besluit is er. Online gokken wordt officieel legaal in Nederland! Nu betekent dat natuurlijk niet dat alles hetzelfde blijft als het nu is. Om legaal te opereren zullen online casino’s namelijk eerst een licentie moeten ontvangen. En om daarvoor in aanmerking te komen moeten ze straks aan een heleboel regeltjes voldoen!

Heel kort samengevat steekt het wetsvoorstel als volgt in elkaar. De huidige Wet op de kansspelen (Wok) houdt geen rekening met online gokken, wat betekent dat hij vernieuwd moet worden. Puur juridisch gezien mogen online casino’s hun diensten op deze manier namelijk helemaal niet aanbieden aan Hollandse spelers. Maar daar komt nu dus verandering in. Met de regulering van de Nederlandse markt kan de Kansspelautoriteit namelijk vergunningen gaan verlenen. Hiervoor moeten ze eerst aan alle eisen voldoen en dan mogen ze daarna flink belasting gaan betalen.

Begrijp me trouwens niet verkeerd. De regering heeft het wetsvoorstel aangenomen, maar dat betekent niet dat we direct aan de slag kunnen. Het zal ongetwijfeld nog wel even duren voordat het hele systeem is opgezet en voordat het eerste online casino in aanmerking komt voor een licentie. Voordat we zo ver zijn, zijn we maanden of misschien zelfs jaren verder. Maar laten we eerst even kijken welke moties er bij de plenaire zitting zijn aangenomen. De Eerste Kamer en de Staten-Generaal hebben namelijk vier moties goedgekeurd, welke invloed kunnen hebben op het bestaan van online gokken zoals wij het nu kennen.

Motie-Bikker (ChristenUnie) c.s. over maatregelen om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden (EK 33.996, K)

De eerste aangenomen motie verzoekt de regering om iets extra te doen bij de eerste evaluatie van de wet. Ze moeten straks dus specifiek gaan kijken of er voldoende maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat jongeren beginnen met gokken en of extra maatregelen nodig zijn om te voorkomen dat jongeren probleemgokkers worden. Dat is nogal een mondvol, maar kort samengevat betekent dat gewoon dat de regering op een later moment moet controleren of jongeren wel goed worden beschermd tegen de verleiding van online gokken.

Motie-Postema (PvdA) c.s. over vergunningverlening voor kansspelen op afstand (EK 33.996, L)

Deze tweede aangenomen motie zullen we veel meer gaan merken. In dit geval wordt namelijk gevraagd om online casino’s die op dit moment Nederlandse spelers accepteren geen licentie te geven. Een vergunning mag namelijk alleen nog maar worden verleend aan aanbieders van kansspelen op afstand welke zich gedurende een aanaangesloten periode van minimaal twee jaar niet onvergund, actief en specifiek op de Nederlandse markt hebben gericht. Daarmee worden alle casino’s die op dit moment Hollanders accepteren straks dus illegaal. In ieder geval voor twee jaar.

Motie-Postema (PvdA) c.s. over het blokkeren van internetsites van illegale aanbieders van online kansspelen (EK 33.996, M)

Dit is een motie welke mee betrekking heeft op rechtshandhaving. De regering moet straks de kamer informeren over de criteria die ze hanteren bij het blokkeren van ongereguleerde goksites. Verder moeten ze de ‘notice-and-take-down-procedure’ van artikel 54a van het Wetboek van Strafrecht te hanteren. Online casino’s die straks illegaal hun diensten aanbieden zullen straks dus onbereikbaar worden gemaakt.

Motie-D. van Dijk (SGP) c.s. over een verbod op reclame voor (online) gokken (EK 33.996, N)

De laatste van de vier aangenomen moties die we hier gaan bespreken is tevens het minst duidelijk. Kort samengevat wordt de regering verzocht om een verbod op reclame voor (online) gokken te overwegen, de consequenties daarvan in kaart te brengen en de Kamers hierover voor 1 september 2019 nader te informeren. Wat betekent dat? Geen idee. Je kunt deze motie namelijk op allerlei verschillende manieren invullen. In de volledige tekst van de motie wordt online gokken vergeleken met tabak of drugs, waarvoor je ook niet zomaar overal mag adverteren. Maar betekent dat ook dat onafhankelijke websites met informatie over online gokken niet langer mogen bestaan? Of heeft dit alleen maar betrekking op reclames op televisie en hangborden langs de snelweg? Waarschijnlijk zullen we dat gaan merken voor 1 september 2019. Dan moeten ze tenslotte met meer informatie komen en dat moet dan direct publiekelijk toegankelijk worden gemaakt.